என்னுள் உள்ள ஞாபகங்களுக்குள்ளான என் பயணம்

நான் கடந்து வந்த கிட்டத்தட் 16750 நாட்களில் (இன்று வரை 10.01.09) என்னினைவில் உள்ள, என்னில் ஏதோவொரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியவர்களைப்; பற்றி என்னுள் உள்ள ஞாபகங்களுக்குள்ளான என் பயணம் பற்றிய திட்டப்பணி இது. (அது என்ன திட்டப்பணி ஹி.. ஹி.. ”project” (கிளம்பிட்டாங்கய்யா…. கிளம்பிட்டாங்க))
ஞாபகங்களை ரீவைண்ட் பண்ண முதல் அந்த மனிதர்கள் யார் யார் என நினைத்துப் பார்க்க முயல்கிறேன். ஆனால் ” Alzheimer's disease” என்னை இப்பவே ஆக்கிமித்துள்ளது போல் ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது. ஒருவரும் ஞாபகம் வருகிறார்கள் இல்லை.

No comments:

Post a Comment

பின்னூட்டங்கள்