விலங்குப்பண்ணையின் மேலிடம்


அது ஒரு மிகப்பெரிய விலங்குப்பண்ணை.

அங்கு திடீர் என ஒரு விளம்பரம்.

எமது பண்ணையின் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் உள்ள சில மிருகங்கள் நோயுற்றிருப்பதால், நாம் எமது கலைநிகழ்வின் மூலமாக «நோய் நிவாரண நிதி» சேகரிக்கிறோம். வருக வருக. வந்து ஆதரவு தருக.

இதைக் கண்ட கிழக்குக் கழுதையொன்று “கிழக்கில் எந்தப் பகுதியில் உதவப்போகிறோம்?“ என்று

குறுஞ்செய்தி,
முகப்புத்தக உரையாடற்தளம்,
மெசேஞ்சர்,
மின்னஞ்சல்,
தொலைபேசி

ஆகியவற்றின் ஊடாக, பணிவுடன் கேட்டிருந்தது.

வாரங்கள் கடந்ததே தவிர மேலிடத்தில் இருந்து பதில் ஏதும் இல்லை.

இதில் இருந்து கழுதை சிலவற்றைப் புரிந்துகொண்டது.
  • All animals are equal but some animals are more equal than others"
  • கழுதைகள் பேசுவதற்கு அருகதையற்றவை
  • கிழக்கு வியாபாரத்திற்கு உகந்த இடம்
  • மேலிடத்திடம் கேள்விகேட்பது தேசியத்திற்கு விரோதமானது
George Orwell ஒரு தீர்க்கதரிசி

No comments:

Post a Comment

பின்னூட்டங்கள்