உயிரின் படம்


என் அட்சயா!

தென்றலாய் அணைத்தும், புயலாய் வெருட்டியும் 
என்னைக் கட்டிப்போடும்  
என்னுயிரிலும் மேலான சின்னத் தேவதை
..............................No comments:

Post a Comment

பின்னூட்டங்கள்